Prelistavanje

Prelistavamo zajedno najinteresantnije teme

Lifestyle

Uticaj ugovora o radu na odobrenje stambenog kredita

Photo by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/crop-businessman-signing-contract-in-office-3771097/

Proces podizanja stambenog kredita je uglavnom dugotrajan i po pravilu kompleksan, budući da podrazumeva temeljnu proveru kreditne sposobnosti osobe koja ulaže zahtev za kredit. Poslednjih godina, podizanje stambenog kredita je sve češća solucija za mnoge koji žele da steknu sopstveni krov nad glavom, a povoljniji uslovi koje banke nude (a u vezi sa rastom vrednosti kvadrata) utiču na to da će pojedinci uzimati u obzir ovaj vid kupovine nekretnine sa namerom da istu izdaju i na taj način povrate uloženi novac, odnosno neretko gotovo izjednače iznos rente sa ratom otplate. Kako je u pitanju proces koji zahteva prikupljanje velike količine podataka u vezi sa sposobnošću klijenata da otplate dati kredit banci, mnogi će pre upuštanja u ovaj poduhvat poželeti da istraže osnovne pojedinosti. Stavka od koje se polazi jeste zaposlenje klijenta banke, tačnije ugovor o radu koji on ima sa svojim poslodavcem, te ćemo se u redovima koji slede pozabaviti razjašnjenjem ovog pitanja.

Postupak utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta banke

Utvrđivanje kredite sposobnosti je od ključne važnosti prilikom odlučivanja o odobrenju stambenog kredita. Ovaj postupak sprovodi banka u cilju utvrđivanja finansijskog stanja klijenta, dakle da bi se zaštitila od situacije da klijent ne može da otplati kredit koji želi da podigne. Banka ovom prilikom procenjuje da li postoji finansijska konstrukcija koja može da potvrdi da će klijent raspolagati sa dovoljno finansijskih sredstava u doglednoj budućnosti, a osnova ove procene počiva na visini njegovih mesečnih primanja. Ovom prilikom banka pristupa analizi ugovora o zaposlenju koji klijent ima sa svojim poslodavcem, tačnije analizom uslova na koje je klijent pristao potpisavši ugovor.

Pretraga poslova u cilju ostvarivanja uslova za podizanje kredita

Podizanje stambenog kredita nije odluka koja se donosi preko noći, te je stoga preporučljivo da imamo na umu podizanje ove vrste kredita već prilikom pretrage poslova. Pouzdani oglasnici danas sadrže detaljne opise uslova zaposlenja i dok čitate o zahtevima poslodavaca koje sadrže relevantni oglasi za posao, ne zaboravite da posvetite naročitu pažnju navedenim uslovima koje oni nude svojim zaposlenima. Ovo  se pre svega odnosi na to da li kompanija nudi posao na određeno ili neodređeno vreme, odnosno nakon kog perioda rada poslodavac nudi opciju potpisivanja ugovora na neodređeno vreme.

agent-racunar-projektuje

Photo by Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/photo/crop-estate-agent-working-with-computer-in-office-4491459/

Zašto je ugovor na neodređeno vreme važan za odobravanje stambenog kredita?

Ukoliko imate ugovor na neodređeno vreme, banka zaključuje da ćete vi i u budućnosti raspolagati mesečnim primanjima i biti u mogućnosti da redovno otplaćujete rate kredita koji želite da podignete. Budući da stambeni krediti podrazumevaju duži period otplate, banci je ova stavka naročito važna prilikom procesa odobravanja ove vrste kredita. Ukoliko je ugovor koji imate sa svojim poslodavcem na neodređeni period, a pri tome visina vaših mesečnih primanja potvrđuje da ćete moći svakog meseca da izmirite svoje redovne troškove i isplatite ratu kredita, bićete korak bliže konačnom odobrenju istog.

Koji dodatni detalji ugovora o zaposlenju interesuju banku u toku procesa odobravanja stambenog kredita?

Na procenu vaše finansijske stabilnosti u velikoj meri utiče procena finansijske stabilnosti vašeg poslodavca, odnosno budućnosti kompanije za koju radite. Prema tome, činjenica da je iznos vašeg mesečnog primanja dovoljno visok, a vaš ugovor o zaposlenju na neodređeno vreme nije istovremeno i garancija odobrenja stambenog kredita. Ukoliko banka zaključi da je pozicija kompanije za koju radite na tržištu takva da može doći do smanjenja vaše plate ili do gašenja firme, ona neće odobriti vaš zahtev za kredit. Banka takođe ima pravo da u računicu prilikom procene vaše kreditne sposobnosti uključi i detalje kao što su regres za godišnji odmor, topli obrok i prevoz, a takođe može da uzme u obzir i vaše ostale troškove koji eventualno opterećuju vašu platu.

Ukoliko planirate da kupite nekretninu podizanjem stambenog kredita, pre svega se informišite u vezi sa svim detaljima koji mogu da utiču na njegovo odobrenje, kako iz pouzdanih izvora koje možete pronaći online, tako i direktno kod kreditnog savetnika u vašoj banci. Iako je proces odobravanja stambenog kredita kompleksan, povoljni uslovi koje danas banke mahom nude uglavnom su vredni vremena koje ćete morati da uložite u prikupljanje papirologije i potvrđivanje vaše kreditne sposobnosti. S druge strane, čak i ako banka odobri vaš kredit, razmislite objektivno o tome da li vaš stil života i ostali faktori koji utiču na vaše finansijsko stanje, a koje banka možda nema u vidu, idu u prilog ovoj odluci.