Prelistavanje

Prelistavamo zajedno najinteresantnije teme

Zdravlje

Tri stvari koje treba da znate o OGTT testu

Funkcionisanje čovekovog organizma je veoma složeno i kompleksno. Osim onih simptoma koji su vidljivi na telu, postoje neki poremećaji u funkcionisanju koji nisu vidljivi golim okom. Tu se pre svega misli na hormonske poremećaje i druge parametre čije vrednosti je moguće isključivo utvrditi putem analize krvi.

Jedan od takvih stvari je i problem insulinske rezistencije koji je moguće utvrditi upravo putem OGTT testa. Rano otkrivanje ove bolesti može doprineti da se ona adekvatno kontroliše i leči s obzirom da ukoliko se ni na jedan način ne kontroliše može razviti u ozbiljnije bolesti, poput dijabetesa, ali može uticati i na plodnost kod žena.

Cena ove analize u odnosu na to koliko njeni rezultati mogu biti od značaja za vaše zdravlje, je zanemarljiva.

Kada treba da se radi i kako se radi?

OGTT test predstavlja skraćenicu za Oral Glucose Tolerance Test što u grubom prevodu znači testiranje glukozne tolerancije. Dakle, on služi dijagnostikovanju koncentracije glukoze, ali i insulina u krvi i predstavlja zaista pouzdanu metodu za procenu.

Na ovu analizu mogu vas uputiti lekari iz raznih razloga. Žene ga obavezno rade tokom trudnoće kada postoji rizik da se razvije insulinska rezistencija. Ali i one žene koje imaju neke od simptoma policističnih jajnika jer insulinska rezistencija može biti njihov uzrok. Ostale grupe ljudi mogu se uputiti na testiranje shodno rezultatima klasičnog meranja nivoa šećera u krvi, ili shodno dobijenim vrednostima tromesečnog merenja šećera.

Obavlja se u klasičnim laboratorijskim uslovima, analizom krvom. Ali je metodologija malo drugačija. Razlikuje se po tome što se izvodi u tačno određenim vremenskim intervalima i započinje rano ujutru i pre doručka. Prvo se radi analiza glukoze i insulina u krvi, nakon čega pacijent pije glukozni rastvor kada slede merenja u tačno određenim intervalima. Obično u 60. i 120. minutu, a po potrebi se mogu uraditi i u 30. i 90. minutu, izuzetno i u 180. minutu.

Nakon toga treba doručkovati i čovek se može vratiti uobičajenim životnim aktivnostima.

OGTT test – cena i gde se može uraditi?

Kao što je već rečeno, u odnosu to koliko značajni mogu biti rezultati OGTT testa cena je zaista pristupačna. Može se obaviti u državnim i privatnim laboratorijama, jednako pouzdano i prihvatljivo.

Cena OGTT testa zavisi od toga u kojoj laboratoriji ga radite, da li sami kupujete glukozni rastvor ili ga obezbeđuje onaj koji testiranje obavlja, ali može zavisiti i od intervala merenja.

Ako vam obavljanje analize nije hitno, možete pratiti akcijske ponude i popuste koje laboratorije nude baš za ovu stvar, i platiti nešto nižu cenu.

Tumačenje rezultata

Lekar koji vas je uputio da uradite OGTT test sigurno je imao neku pretpostavku ili je želeo nešto da proveri, posebno ako želi da proveri da li u vašem metabolizmu postoji poremećaj ugljenih hidrata, zato nikada nemojte sami da tumačite dobijene rezultate. Ili da ih sami tumačite putem informacija koje možete da dobijete na internetu. One mogu biti korisne orijentaciono i informativnog su karaktera, ali za svaku ozbiljniju analizu morate da potražite savet lekara.

Rezultati OGTT testa mogu da ukazuju na insulinsku rezistenciju odnosno da li postoji sklonost organizma ka dijabetesu. Sa razlogom mu se pridaje veliki značaj koji je u direktnoj vezi sa visokom pouzdnašću koju daje.