Prelistavanje

Prelistavamo zajedno najinteresantnije teme

Zdravlje

Kako se izvodi plasiranje urinarnog katetera

Ovo je medicinska intervencija prilikom koje se urinarni kateter uvodi kroz uretru do mokraćne bešike. Na taj način se omogućava nežno pražnjenje, a postoje i stanja kod kojih je ova metoda neophodna. Tu se pre svega misli na neurološka stanja, retenciju, inkontinenciju ali i u postoperativnom lečenju kao i kod slabo pokretnih i nepokretnih osoba.

Bitno je da se, u zavisnosti od svrhe kateterizacije, odabere pravilna veličina i vrsta katetera, a zamena se vrši uglavnom na dve nedelje odnosno na mesec dana u zavisnosti od same vrste katetera koji je plasiran. Naravno ukoliko je on neprohodan (zapušen) ili ukoliko nastanu bolna stanja izazvana mehaničkim izmeštanjem potrebno je i češće menjati kateter.

Šta je kateter i kako se postavlja?

Ovo je cevčica koja je izrađena od silikona, lateksa ili poliuretana, a postupak kada se on sprovodi do pacijentovog mokraćnog mehura naziva se urinarna kateterizacija. On se sprovodi direktno kroz uretreu.

Opšta namena i zbog čega se on postavlja jeste slobodno izbacivanje urina iz mokraćnog mehura, kao u slučaju da kada je pacijent nepokretan ili jednostavno ne može samostalno da urinira ili kontroliše svoj nagon za mokrenjem.

Sam proces uvođenja katetera mora da obavi stručno lice, tačnije medicinsko osoblje kako ne bi došlo do eventualnih povreda uretre ili unutrašnjih delova urinarnog trakta.

Postoji i nekoliko vrsta katetera, a osnovna podela jeste ona koja se postavlja na duži period, takozvani trajni kateter kao i na intermitentni kateter odnosno onaj koji se uklanja nakon svakog pražnjenja mokraćnog mehura.

Naime, osnovna razlika jeste u tome što se kod trajnih postavlja i takozvani silikonski balon koji služi za sakupljanje mokraće, a koji se može i prazniti ili menjati kada se on napuni. Na taj način će sam kateter ostati u urinarnom traktu bez obzira na sam balon.

Sa druge strane kod fleksibilnih katetera nema balona, i on za razliku od trajnog, ne mora biti pričvršćen za mokraćni mehur, već se može i momentalno ukloniti.

Ovo su dve osnovne podele, ali postoji još jedna vrsta takozvani spoljni kateter ili urinarni kondom, koji se ne uvodi unutar urinarnog trakta već ostaje na površini kože pacijenta, bez direktnog dodira sa ureterom.

Ko izvodi plasiranje urinarnog katetera?

Bez dileme ovo jedino može da se izvodi po strogim medicinskim pravilima, a pomenutu medicinsko – tehničku intervenciju potrebno je da izvodi jedino stručno lice koje ima iskustvo, da je vrlo pažljivo i to naročito ukoliko se kateter postavlja muškarcu.

Nestručno lice veoma lako može da ozbiljno povredi pacijenta.

Takođe, jako je bitno da se pacijent pre same intervencije i dodatno opusti. Dakle, psihička priprema bolesnika je neophodna s obzirom na to da je intervencija jako neprijatna, a može biti i bolna.

Soba za intervenciju mora biti sterilna, a da se tokom same intervencije koristi odgovarajući materijal: sterilni kateter, sterilni tuferi od gaze, sterilne rukavice, sterilna pinceta, glicerin ili anestezijski gel, kao i dezinfekciono sredstvo – providni jod na primer. Prilikom intervencije koristi se i nepropusno platno (takozvana mušema), čaša za urin, sterilna posuda ili epruveta (ukoliko se pacijentu odmah uzima urin za pregled).

Kako se postavlja kateter kod muškaraca?

Pacijent leži na leđima u horizontalnom položaju i sa ispruženim nogama. Mušema sa kompresom se postavi ispod pacijenta, a lekar će najpre nedominantnom rukom podići penis i držati ga između trećeg i četvrtog prsta. Nakon dezinfekcije vrha penisa moguće je postaviti i kap anestezionog gela kako ne bi bilo toliko neprijatno iskustvo po pacijenta. Nakon toga vrh katetera se prelije sterilnim gliverinom i veoma oprezno se uvodi u spoljašnji otvor mokraćnog kanala. Bitno je da kateter se uvlači polako, laganim pokretima ruku jer se nasilnim uvlačenjem može povrediti uretra. Kada krene mokraća znači da je kateter u mokraćnoj bešici, za šta je otprilike potrebno oko 10 do 12 cm katera.

U slučaju da nema mokraće, potrebno je kateter povući malo unazad, jer postoji mogućnost da otvor upire u zid mokraćne bešike. U slučaju da i nakon toga nema mokraće, onda je bešika definitivno prazna.

Kako se postavlja kateter kod žena?

Bitno je da se pacijentkinja postavi u takozvani ginekološki položaj, ali i da se pre same intervencije obavi pranje polno – analnog predela. Kod žena on se uvodi u urinarni trakt kroz urinarni otvor, a koji se nalazi u vaginalnom predelu. Zbog toga je samo uvođenje katetera nešto zahtevnije nego kod muškaraca, i to pre svega zbog samog oblika kao i pozicioniranja urinarnog ulaza.

Svakako i kod muškaraca i kod žena kako samo uvođenje tako i uklanjanje katetera uglavnom stvara bol i neprijatnost, te je potrebno da se pre same intervencije pacijentu da lokalni anestetik kako bi mu ublažio bol i tegobe.

Kada se radi plasiranje urinarnog katetera?

Takozvana kateterizacije, odnosno ona koja je prva jeste plasiranje katetera. U tom slučaju potrebno je ustanoviti problem, ali i razmotriti da li je indikovano plasirati urinarni kateter. E nakon plasiranja, stručno osoblje vaše izabrane medicinske ustanove će vam dati savete i mere kako bi se komplikacije svele na minimum i omogućilo pre svega pražnjenje mokraćne bešike.

Jako je bitno da se vrše redovne zamene u određenim vremenskim intervalima, kao i ispiranje mokraćne bešike.

Da li je bolno?

Plasiranje katetera kao i zamena katetera smatraju se neprijatnom intervencijom za sve pacijente. Ipak jako je bitno da porazgovarate sa lekarom pre same intervencije, koji će vas uputiti u sam tok intervencije pa će uz saradnju pacijenta i lekara ova neprijatnost biti samo trenutna.

Ipak, postoje i stanja kada je intervencija bolna, a tu se pre svega misli na fizionomiju mokraćnih kanala ili zapaljenja koja mogu da nastanu – a u tom slučaju je potrebno intervenciju uraditi u što kraćem roku.

Ipak, ne brinite bol je prolazan a u savete stručnog medicinskog osoblja i pridržavanja istih sigurni smo da nećete imati dugogodišnje traume.

Sama priprema za intervenciju nije potrebna, a sve smernice i savete ćete dobiti u trenutku kada vam je zakazano plasiranje urinarnog katetera. Naravno, ukoliko vam je preporučena ova intervencija ni u kom slučaju je ne treba odlagati jer stanja u kojima je preporučeno odnosno neophodno plasiranje urinarnog katetera ne mogu da čekaju. Tu mislimo pre svega na nemogućnost pražnjenja bešike, nekontrolisano mokrenje ili ukoliko je osoba slabo pokretna ili nepokretna.